Niezbędne działania wspierające polskich eksporterów za granicą

- Polskie firmy coraz skuteczniej konkurują na rynkach państw trzecich, akcentując tam swoją obecność i zdobywając uznanie zagranicznych konsumentów. Świadczy to o rosnącym potencjale polskich przedsiębiorstw oraz o ich dojrzałości rozwojowej - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, otwierając konferencję „TOP10: najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu w latach 2013-15". Spotkanie odbyło się 21 maja 2013 r. w Warszawie.
Wiceminister Antoniszyn-Klik zaznaczyła, że o aktywności naszych eksporterów świadczą chociażby najnowsze wyniki handlu zagranicznego. - W 2012 r. eksport wzrósł o prawie 4 proc., osiągając wartość blisko 142 mld euro – powiedziała wiceminister Antoniszyn-Klik. – Od kilku lat szybko rosną także obroty z krajami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi. Eksport na te rynki zwiększył się w ubiegłym roku aż o 19 proc. O 22,5 proc. więcej sprzedawaliśmy też do państw WNP – dodała.
Wiceszefowa resortu gospodarki zwróciła też uwagę na potrzebę podejmowania kompleksowych działań wspierających polskich eksporterów za granicą. Podkreśliła przede wszystkim ważną rolę promocji rodzimej gospodarki, która ułatwi przedsiębiorcom start na nowych rynkach i zwiększy ich szanse na sukces biznesowy.
- Aby wzmocnić wizerunek kraju wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawić dostęp do informacji o Polsce w 2010 r. uruchomiliśmy projekt systemowy pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" - przypomniała wiceminister. - Środki unijne na ten cel w ramach programów operacyjnych będziemy wydatkować także w nowej perspektywie budżetowej - dodała.
Wiceminister Antoniszyn-Klik zaznaczyła, że Ministerstwo Gospodarki wspólnie z przedsiębiorcami przygotowało branżowe programy promocji m.in.: dla produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych, budownictwa, kosmetyków, mebli, przemysłu obronnego czy polskich specjalności żywnościowych.
Podsekretarz stanu w MG poinformowała, że polska gospodarka promowana jest też w Algierii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie i Turcji. – Rynki te są najbardziej perspektywiczne dla ekspansji polskiego eksportu. Wytypowaliśmy je po szerokich konsultacjach i przy wzięciu pod uwagę obiektywnych kryteriów społeczno-ekonomicznych – wyjaśniła wiceminister. - Uruchomiliśmy także projekt GO CHINA, który ułatwia wejście polskich firm na rynek chiński oraz GO AFRICA, który będzie wspierał przedsiębiorców w podejmowaniu działalności w Angoli, Kenii, Mozambiku, Nigerii, czy RPA – dodała.
Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik zapowiedziała, że MG włączy w działania promujące polską gospodarkę na świecie, obok przedsiębiorców, ambasad i placówek dyplomatycznych, także partnerów społecznych, m.in. KIG, Lewiatana, Pracodawców RP oraz Business Center Club. - W ten sposób będziemy tworzyć spójny „ekosystem", który tylko w takiej formie, jako sieć wsparcia, może skutecznie rozwijać nasz eksport – oceniła wiceminister. (MG)