Z ostatniej chwili:
MIkrofirmy zadłużone na 6,2 mld zł - wtorek, 24, sierpień 2021 15:26
Nike i Adidas w Wietnamie ofiarami pandemii - poniedziałek, 16, sierpień 2021 22:06
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sojusz pracodawców i OPZZ

 

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych będą wspólnie odbudowywać dialog dwustronny. W ocenie obu organizacji jest najwyższa pora, aby współdziałając przygotować polską gospodarkę do nieuchronnego spowolnienia gospodarczego.

Decyzję podjęto po spotkaniu w dniu 19 lipca2018 r.,Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP i Jana Guza, przewodniczącego OPZZ. Obie organizacje są zdania, że Rada Dialogu Społecznego w ostatnim czasie doprowadziła do likwidacji dialogu dwustronnego. Tymczasem jest on niezbędny wobec nadchodzących zagrożeń dla globalnej koniunktury.

- Nie jest prawdą, że związki zawodowe mają propozycje wyłącznie o charakterze roszczeniowym. Przeciwnie, razem będziemy się zastanawiać co zrobić dla rozwoju gospodarczego i utrzymania korzystnych trendów zarówno jeśli chodzi o warunki płacowe jak i poziom bezrobocia – zaznaczył Prezydent Malinowski.

Zdaniem przewodniczącego Jana Guza dialog dwustronny między pracodawcami i związkowcami musi przejść na poziom poszczególnych firm i przedsiębiorstw.

– Dziś dbałość o płace, ale i o zakład pracy, o finanse firmy jest bardzo ważna – uważa przewodniczący Guz. – Dlatego rozmawialiśmy z Prezydentem Malinowskim o doskonaleniu współpracy związków zawodowych z pracodawcami, o kwestiach związanych z nadmiernym fiskalizmem i konsultacją aktów prawnych.

Przykładem jednego z wspólnych celów jest kwestia Funduszu Pracy, który jest systematycznie wykorzystywany przez rządzących do finansowania projektów niezwiązanych ze swoim przeznaczeniem. Obie organizacje będą się starać blokować takie decyzje, które powodują użycie środków funduszu w sposób nie związany z rynkiem pracy.

Zarówno Pracodawcy RP jak i OPZZ dostrzegają też kryzys dialogu społecznego. Najistotniejsze dla pracowników i społeczeństwa decyzje, będące ustawową kompetencją Rady Dialogu Społecznego, zapadają poza Radą – a jest to najważniejsze forum dialogu społecznego w Polsce. W tej sytuacji Pracodawcy RP oraz OPZZ zdecydowali się podjąć ścisłą współpracę dwustronną, jako przynoszącą wymierne efekty. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że tam gdzie w zakładach pracy działają Pracodawcy RP i OPZZ, są wynegocjowane i obowiązują układy zbiorowe pracy.Zarówno Pracodawcy RP jak i OPZZ zgadzają się, że współpraca jest tym bardziej konieczna, że okres dobrej koniunktury nieuchronnie się kończy.

- Być może pod koniec roku lub na początku następnego będziemy mieli do czynienia z wyraźnym osłabieniem gospodarczym. Wspólnie z przewodniczącym Guzem jesteśmy zdania, że Polska na dziś do tego osłabienia nie jest przygotowana – powiedział Prezydent Malinowski.

Pracodawcy RP oraz OPZZ zamierzają wspólnie naciskać na rząd i administrację, aby rozpoczęto przygotowania do okresu gorszej koniunktury – tak jak zaczęło to czynić już wiele innych krajów.

 

 

Kursy walut

Reklamy

miejsce na reklame

 

mebelplyt3eksportsekautotrans

 

Reklama

miejscenareklamex

Offers / Oferty

Check the most recent offers from various countries:

  • Poland
  • Germany
  • United Kingdom
  • And many more

Under construction

Kontakt

Kontakt z redakcją:
press.inter.redakcja@wp.pl

Nasze strony:
VITA 50 PLUS - www.Vita50plus.pl
Twój urlop, Twój Weekend - www.twojurloptwojweekend.pl