Handel zagraniczny I-XII 2018. Dane tymczasowe

 
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wyniki, jakie osiągnął w minionym roku handel zagraniczny. Z opublikowanych danych wynika, że w badanym okresie obroty towarowe w cenach bieżących wyniosły 940,4 mld zł dla wysyłki towarów oraz 961,8 mld zł dla importu. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych - podobnie jak rok wcześniej oscylowały w okolicach 65-66 proc. eksportu i importu ogółem.
Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro
 
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 261,8 mld USD, a import 267,7 mld USD (wzrost odpowiednio o 13,1% i o 15,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,9 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku było dodatnie i wyniosło 0,6 mld USD).
 
Eksport wyrażony w euro wyniósł 221,0 mld EUR, a import 226,1 mld EUR (wzrost w eksporcie o 7,0%, a w imporcie o 9,7%). Ujemne saldo wyniosło 5,1 mld EUR wobec dodatniego salda – 0,5 mld EUR, w analogicznym okresie 2017 roku.
 
Obroty towarowe ogółem i według grup krajów
 
Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,0% (w tym UE 80,4%), a w imporcie – 65,5% (w tym UE 58,3%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 80,0%) i 67,7% (w tym UE 60,4%) w analogicznym okresie 2017 roku. Natomiast najmniejszy udział od-notowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%, a w imporcie 9,1%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,9% po dwunastu miesiącach 2017 r.
 
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 176,6 mld zł (minus 49,1 mld USD, minus 41,5 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 32,7 mld zł (minus 9,1 mld USD, minus 7,7 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 187,9 mld zł (52,3 mld USD, 44,1 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 194,7 mld zł (54,1 mld USD, 45,7 mld EUR).
 
 
 
Obroty towarowe według ważniejszych krajów
 
W okresie styczeń – grudzień 2018 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, z wyjątkiem Włoch w eksporcie.
 
Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,8%, wobec 66,2% w analogicznym okresie 2017 r., a w imporcie ogółem – 64,7% (wobec 65,7% w styczniu – grudniu 2017 r.).
 
Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie obniżył się o 0,7 p. proc i stanowił 22,4%. Dodatnie saldo wyniosło 49,5 mld zł (13,7 mld USD, 11,6 mld EUR) wobec 39,0 mld zł (10,2 mld USD, 9,1 mld EUR) w analogicznym okresie 2017 r.