Jak wyglądał handel zagraniczny w styczniu 2020 r.?

 

GUS opublikował wyniki, jakie w styczniu bieżącego roku wypracował handel zagraniczny. Najnowsze dane dowodzą, że w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku niższy okazał się zarówno eksport, jak i import. Pierwszy o 0,1 proc., drugi o 0,2 proc. Import z Chin spadł o 4,7%.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie GUS, w styczniu br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 82,2 mld PLN w eksporcie oraz 81,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, tak jak w analogicznym okresie ub. roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 21,5 mld USD, a import 21,3 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,9%, a w imporcie o 2,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld USD, tak jak w analogicznym okresie ub.r.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 19,3 mld EUR, a import 19,1 mld EUR (wzrost w eksporcie o 0,4%, a w imporcie o 0,3%). Dodatnie saldo, jak w styczniu ub.r. wyniosło 0,2 mld EUR.

Ads by optAd360

 

 

KLIKNIJ, ABY POWIEKSZYĆ

fot. mat. prasowe

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,3% (w tym UE 80,8%), a w imporcie – 62,8% (w tym UE 54,3%), wobec odpowiednio 89,1% (w tym UE 82,8%) i 66,3% (w tym UE 59,2%) w styczniu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,5%, a w imporcie 8,2%, wobec odpowiednio 4,8% i 7,9% w analogicznym okresie ub.r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 17,7 mld PLN (minus 4,7 mld USD, minus 4,1 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2,2 mld PLN (minus 0,6 mld USD, minus 0,5 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 20,6 mld PLN (5,4 mld USD, 4,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 22,2 mld PLN (5,8 mld USD, 5,2 mld EUR).

Ads by optAd360

 

 

KLIKNIJ, ABY POWIEKSZYĆ

fot. mat. prasowe

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Udział Rosji w imporcie zwiększył się w porównaniu z ana-logicznym okresem ub.r. o 0,5 p. proc. i stanowił 6,7%.

 

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, Chin oraz Rosji.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 68,3%), a importu ogółem – 64,9% (wobec 64,5% w styczniu 2019 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2019 r. o 1,2 p. proc. i wyniósł 27,4%, a w imporcie o 2,3 p. proc. i stanowił 20,5%. Dodatnie saldo wyniosło 5,8 mld PLN (1,5 mld USD, 1,4 mld EUR) wobec 5,0 mld PLN (1,4 mld USD, 1,2 mld EUR) w styczniu 2019 r.

Import według kraju wysyłki ogółem i według grup krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 58,4 mld PLN, w tym z UE – 54,3 mld PLN, wobec odpowiednio 61,0 mld PLN, w tym z UE 57,2 mld PLN w analogicznym okresie 2019 roku.

Import według kraju wysyłki – według krajów


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,7 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 1,9 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,8 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.

 

Import według kraju wysyłki – według krajów

Import z Chin według kraju wysyłki w stosunku do im-portu według kraju pochodzenia był mniejszy o 4,7%

W styczniu br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych.

W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 11,4%), napojów i tytoniu (o 4,7%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 4,5%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 10,7%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 13,1%) oraz napojach i tytoniu (o 7,5%), natomiast spadek obserwowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 42,0%) w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 12,3%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 9,1%).

oprac. : eGospodarka.pl