Z ostatniej chwili:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Klastry impulsem do rozwoju gospodarki

Wsparcie i rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce oraz ich wpływ na życie gospodarcze i społeczne kraju to główne zagadnienia Kongresu Klastrów Polskich z udziałem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej. Konferencja „Klastry potencjałem rozwoju polskiej gospodarki" odbyła się 3 czerwca 2013 r. w Warszawie.
– Klastry odgrywają ogromną rolę w zwiększaniu konkurencyjności naszych firm. Umożliwiają współpracę przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i administracji – powiedziała wiceminister Grażyna Henclewska podczas inauguracji kongresu. Jak podkreśliła, rozwój klastrów przyczynia się m.in. do szybszego wzrostu gospodarczego, większej produktywności przedsiębiorstw, napływu inwestycji bezpośrednich, podwyższania eksportu oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Podsekretarz stanu w MG zaznaczyła, że szczególną rolę w klastrach, określanych niekiedy mianem katalizatora procesów innowacyjnych, odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie w ramach klastrów przynosi MSP również wymierne korzyści, polegające na obniżeniu kosztów ich funkcjonowania. - W wielu przypadkach małe przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie sprostać wyzwaniom nowoczesnego rynku bez wsparcia instytucjonalnego klastra. Dotyczy to zarówno działalności bieżącej MSP, jak i wdrażania przez nie nowych technologii – podkreśliła wiceminister Henclewska.
Zwróciła także uwagę na to, że otoczenie klastra sprzyja budowaniu innowacyjności. - Jak wskazują wyniki badań OECD, przedsiębiorstwa działające w strukturach klastrowych 4-krotnie częściej wdrażają innowacje niż podmioty funkcjonujące poza nimi – zaznaczyła.
Wiceminister Henclewska zapowiedziała również, że wsparciu firm wdrażających nowe technologie służyć mają konkretne pomysły przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. – W Programie Rozwoju Przedsiębiorstw zapisaliśmy rozwiązania mające na celu usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla biznesu. Uwzględniliśmy w nim finansowe oraz pozafinansowe instrumenty wsparcia innowacyjności i konkurencyjności firm – podkreśliła wiceminister.
***
Organizatorem Kongresu Klastrów Polskich był Związek Pracodawców Klastry Polskie. Do udziału w kongresie zaproszono przedstawicieli biznesu, polityki, nauki, władz samorządowych oraz ekspertów i koordynatorów klastrów z całej Polski./MG/

 

Kursy walut

Reklamy

miejsce na reklame

 

mebelplyt3eksportsekautotrans

 

Reklama

miejscenareklamex

Offers / Oferty

Check the most recent offers from various countries:

  • Poland
  • Germany
  • United Kingdom
  • And many more

Under construction