• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Jakie podatki płacą w Irlandii w 2017 r

Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT) - w Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe:

 osoba samotna nieutrzymująca innych osób, ma kwotę wolną 16.500 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 16.500 do 33.800 EUR, a od nadwyżki 40%;

 osoba samotnie wychowująca dzieci ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 24.750 do 37.800 EUR, a od nadwyżki 40%;

 małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 24.750 do 42.800 EUR, a od nadwyżki 40%;

 małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód ma kwotę wolną 33.800 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 33.800 do 67.600 EUR, a od nadwyżki 40%.

 

Tak wyliczony podatek dochodowy można jeszcze skorygować o ulgę podatkową z tytułu kosztów wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci.

Osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy) rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na okres do dwóch lat (kwota nieprzekraczająca 40.000 EUR rocznie).

Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT) - stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców.

Podatek od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23%. W przypadku niektórych towarów (np. określone rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości 13,5%. Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne, galerie, a także usługi sportowe, fryzjerskie, powiązane z turystyką usługi drukarskie i gazety obowiązuje stawka 9%.

W rolnictwie stosuje się 5,2% stawkę VAT, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%.

Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy sprzedaży w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone).

Podatek akcyzowy (Excise Duty) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje.

Podatek od darowizn i spadków (Capital Acquisitions Tax) - stawka podstawowa to 33%. Kwota wolna od podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. Od 12 października 2016 r. w grupie A (syn/ córka) podatku nie płaci się do kwoty 310 tys. EUR, w grupie B (rodzice, brat, siostra, siostrzeniec, siostrzenica, wnuki) – 32.500 EUR, w grupie C (pozostali) – 16.250 EUR.

Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) - podatek dochodowy od zysków z inwestycji - stawka podstawowa wynosi 33%.

Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax) - podatek płacony przez spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa to 20% - w pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego płacenia.

Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax; D.I.R.T.) - stawka wynosi 41%.

Podatek przy kontraktach niektórych branż (Relevant Contract Tax, RCT) - podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie

3

 

 

Kursy walut

Reklamy

miejsce na reklame

 

mebelplyt3eksportsekautotrans

 

Reklama

miejscenareklamex

Offers / Oferty

Check the most recent offers from various countries:

  • Poland
  • Germany
  • United Kingdom
  • And many more

Under construction

Kontakt

Kontakt z redakcją:
press.inter.redakcja@wp.pl

Nasze strony:
VITA 50 PLUS - www.Vita50plus.pl
Twój urlop, Twój Weekend - www.twojurloptwojweekend.pl