Liderzy inwestycji w działalność rozwojową na świecie

eu-commission-joint-research-centreKażdego roku ośrodek UE Joint Research Center publikuje raport prezentujący ekonomiczne i finansowe dane 1500 firm z całego świata inwestujących w działalność badawczo-rozwojową. W formie rankingu prezentowane są wyniki 50 firm które najwięcej inwestują w projekty badawczo-rozwojowe.

W najnowszej dziesiątce firm liderów w tej dziedzinie znalazły się (według kolejności nakładów):

  1. Toyota Motor, Japonia
  2. Microsoft,USA
  3. Volkswagen, Niemcy
  4. Novartis, Szwajcaria
  5. Samsung Electronics, Korea
  6. Pfizer, USA
  7. Roche ,Szwajcaria
  8. Intel, USA
  9. General Motors ,USA
  10. Merck. USA

Wszystkie one zainwestowały w działalność badawczo-rozwojową [ponad 5 bln Euro, co stanowi 13,5 proc udziału wszystkich badanych przedsiębiorstw.

Raport wymienia także 100 przedsiębiorstw, w których nastąpił największy wzrost wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Tutaj liderami okazały się: Huawei(48,8%), LG (47,8%).Google (37,2%), Aplle (36,6%),STMicroelectronics (34,5%), BMW (21,6%) ,Delphi(87.9 %).