Fabriqué en Pologne, czyli… …jak członkowie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce rozwijają biznes

Firmy z kapitałem francuskim odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Francja to jeden z trzech największych inwestorów w Polsce, który zainwestował w naszym kraju prawie 22 mld euro (dane NBP). Firmy z udziałem kapitału francuskiego i członkowie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce rozwijają się z roku na rok, bez względu na koniunkturę. Mają też istotny wkład w rozwój polskiego eksportu.