Cud gospodarczy po irlandzku

Informacja na temat tempa rozwoju gospodarki irlandzkiej stała się ciekawostką dnia w światowych mediach. Stało się to zaraz po tym jak Centralny Urząd Statystyczny Irlandii ogłosił ostateczne dane dotyczące PKB za rok 2015. Okazało się, że gospodarka tego kraju w ubiegłym roku wzrosła o 26,3%. PKB osiągnął wartość nominalną 243,9 mld EUR, w porównaniu do 193,2 mld EUR w 2014 r. Wynik ten ponad trzykrotnie przewyższa dane prezentowane na początku roku. Wówczas spodziewano się wzrostu o „zaledwie” 7,8%. Żaden kraj nie osiągnął takiego rezultatu w ostatnich latach. Informacja ta zwróciła m.in. uwagę cenionego na świecie amerykańskiego ekonomisty Paula Krugmana, który uszczypliwie określił irlandzki fenomen mianem ekonomii krasnoludka. Produkt Narodowy Brutto Irlandii w ubiegłym roku również uległ poprawie. Jego obecny poziom to +18,7%. Wstępne szacunki na początku roku wskazywały wzrost o 5,7%. Tak szybkie tempo wzrostu gospodarka irlandzka zawdzięcza zaledwie garstce firm zagranicznych, które w ubiegłym roku zdecydowały się na przeniesienie swoich aktywów na Zieloną Wyspę w celu skorzystania z niskiej stawki podatkowej CIT wynoszącej tu 12,5%. Osiągnięcie gigantycznego wzrostu PKB powinno budzić ogólnonarodowy entuzjazm. Tymczasem jest on raczej powodem zakłopotania miejscowych analityków. Potężny wzrost uwidacznia niestabilność wskaźników ekonomicznych kraju, którego mała gospodarka zdominowana jest przez zagranicznych inwestorów, zwłaszcza przez firmy z Doliny Krzemowej i globalne firmy farmaceutyczne.  Niektórzy ekonomiści wskazują, że PKB i PNB przestały być wiarygodnymi wskaźnikami stanu gospodarki irlandzkiej, gdyż ich ostatnie wyniki zostały sztucznie zawyżone na skutek operacji księgowych kilku firm. Działania te nie miały związku ze wzrostem zatrudnienia czy faktycznymi inwestycjami. Obecnie gospodarkę irlandzką lepiej odzwierciedla np. konsumpcja indywidualna, która w ubiegłym roku wzrosła o 4,5%. Wyższy PKB oznacza także korektę długu publicznego. Po opublikowaniu najnowszych danych na koniec 2015 r. wynosi on 78,7% w miejsce wcześniejszych 93,8%.  (Inf.WIHP  Ambasady RP w Dublinie)