Z ostatniej chwili:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Brexit nadal straszy polskie przedsiębiorstwa

 

Od czasu referendum w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej minęły już 4 miesiące. Po początkowym spadku wskaźników makroekonomicznych świadczących o negatywnych konsekwencjach Brexitu, sytuacja poprawiła się, dając nadzieję na podtrzymanie koniunktury gospodarczej na Wyspach. Utrzymująca się jednak niepewność związana z Brexitem zaszkodzi nie tylko brytyjskim przedsiębiorstwom, ale także ich kontrahentom, w tym polskim firmom, dla których Wielka Brytania jest jednym z głównych rynków eksportowych.

Pomimo, że Brexit był zawarty w scenariuszach możliwych wydarzeń na rynkach europejskich, to niepewność istotnie wzrosła po wyniku brytyjskiego referendum pod koniec czerwca tego roku. Jednocześnie pogorszeniu uległy wskaźniki obrazujące optymizm sektora prywatnego. Konsumenci już nie tak pewnie oceniają swoją przyszłą sytuację, a inwestycje sektora przedsiębiorstw stanęły pod znakiem zapytania. Wskaźnik PMI, obrazujący koniunkturę w biznesie, spadł do poziomu 48,2 wskazując spowolnienie gospodarcze. Jednak odbicie do poziomów przedreferendalnych nie zajęło dużo czasu, a ostatni odczyt PMI na poziomie 55,4 skutecznie oddalił wizję recesji w gospodarce.

Osłabienie funta sprzyja dodatkowo konkurencyjności brytyjskiego eksportu, jednak zwiększa koszt dóbr importowanych. Polscy eksporterzy notują obniżenie wolumenu eksportu na Wyspy, a ryzyko na tym kierunku wymiany handlowej będzie wzrastać. Już w tym roku tempo wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii zwolni do 1,9 proc., a w przyszłym roku sięgnie 0,9 proc. Prognozujemy, że upadłości firm brytyjskich zaczną wzrastać w 2017 roku, a wyższe prawdopodobieństwo niewypłacalności spowoduje wzrost ryzyka sektora przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. W ramach ostatniej rewizji ocen ryzyka krajów opracowywanych przez Coface, ocena Wielkiej Brytanii została obniżona do poziomu A3.

 

Brexit nadal straszy polskie przedsiębiorstwa

Polscy eksporterzy notują obniżenie wolumenu eksportu na Wyspy, a ryzyko na tym kierunku wymiany handlowej będzie wzrastać.


Jeszcze na koniec zeszłego roku Wielka Brytania była drugim, największym odbiorcą polskiego eksportu. Spowalniające tempo rozwoju brytyjskiej gospodarki i rosnące ryzyko po stronie mikroekonomicznej to zagrożenie dla firm działających na tym rynku, jednak Brexit spowodował podwyższenie niepewności nie tylko na Wyspach, ale także na innych rynkach europejskich. Utrata tak znacznego kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz jednego z większych płatników netto budżetu unijnego, niejasność uregulowań dalszej wymiany handlowej z UE to jedne z kilku czynników, które uniemożliwiają spadek niepewności w Europie. Słabnącemu impetowi polskiego eksportu towarzyszy obniżające się tempo globalnej wymiany handlowej, którego dynamika jest wolniejsza niż, i tak słaby, globalny wzrost gospodarczy.

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

 Ilustracja :Castlereport.us

 

Kursy walut

Reklamy

miejsce na reklame

 

mebelplyt3eksportsekautotrans

 

Reklama

miejscenareklamex

Offers / Oferty

Check the most recent offers from various countries:

  • Poland
  • Germany
  • United Kingdom
  • And many more

Under construction